Makine İzleme (OEE)

Uygulama

Üretim hattındaki verimliliğini arttırmak tesis ve üretim müdürleri için her zaman en önemli konudur. Makinaların arızalı olduğu veya verimsiz çalıştığı süreyi azaltmak genel verimliliği arttırmanın kolay bir yoludur.


Çözüm


Fabrikadaki tüm makinalara TL70 Serisi kablosuz kule ışıkları monte edilir. Her bir kule ışık makinanın durumlarını gösterir ve anında görsel haberleşme sağlar. DXM100 kablosuz gateway’e bağlanarak Toplam Ekipman Etkinliği (OEE) ve benzer verimlilik hesaplamaları için kritk veriler toplanır. TL70 Serisi kule ışıklar çalışma süresini, üretim hacmini ve reddedilen parçaları izler. Kayıtlı veriler çevrimdışı olarak analiz edilebilir ve lokal analiz, kritik değişikliklerin hızlı bir şekilde bildirilmesini sağlar. Kablosuz altyapı, makinalar ile kontrol merkezi arasındaki dağınık kablolamayı ortadan kaldırır ve veri denetimini merkezileştirerek mutlak doğruluk sağlar.

TL70 Serisi Kablosuz Kule Işıklar

DXM100 Serisi Programlanabilir Gateway