– 5V 61131-3 LD program dili ile uyumlu
– Özel Fonksiyon Blok /Fonksiyon Chart
– EtherCAT yapılandırması
– Ethernet yapılandırması
– Yeni tasarlanmış genel şifreleme şeması
– Yeni tasarlanmış ücretsiz tag protokolü